Mạng trung tâm gia sư giỏi HÀ NỘI – Nổi tiếng từ 2011

For Consultation

(+62) 8896-2220

cach dung say speak tell va talk trong tieng anh

Cách dùng say speak tell và talk trong tiếng Anh

     Trong tiếng Anh, hiện tượng nhiều từ có một phần nghĩa giống nhau rất hay gặp phải. Nhưng để sử dụng, áp dụng đúng thì không phải ai cũng làm được. Một trong những ví dụ điển hình đó là các từ: say, tell, talk, speak. Một trong số nhiều nghĩa của chúng đó là “nói”. Vậy “nói” ở trường hợp nào là đúng? Trung tâm gia sư Tutor.vn sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn nhé!

     Dưới đây là một số cách dùng say speak tell và talk trong tiếng Anh:

cach-dung-say-speak-tell-va-talk-trong-tieng-anh-2

     1, SAY

– “Say” không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Bạn có thể sử dụng “say something” hoặc “say something to somebody”. “Say” thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó (chú trọng nội dung được nói ra)

E.g: ‘Sit down’, she said.

– Chúng ta không thể nói say about, nhưng có thể nói say something about.
E.g:
+ I want to say something/a few words/a little about my family. (Tôi muốn nói vài điều về gia đình của tôi)
+ Please say it again in English. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Anh).
+ They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy ốm nặng).

     2, TELL

– Có nghĩa “cho biết, chú trọng, sự trình bày”. Thường gặp trong các kết cấu : “tell sb sth” (nói với ai điều gì đó), “tell sb to do sth” (bảo ai làm gì), “tell sb about sth” (cho ai biết về điều gì).

E.g:
+The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).
+Please tell him to come to the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen).
+We tell him about the bad news. (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).

– “Tell” thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.
E.g: Have you told him the news yet?

– “Tell” cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.
E.g: Ann told me (that) she was tired.

– “Tell” được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,…
E.g: Can you tell me when the movie starts?

– “Tell” cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.
E.g: The doctor told me to stay in bed.
hoặc The doctor told me (that) I had to stay in bed.
hoặc The doctor said (that) I had to stay in bed.
Không dùng: The doctor said me to stay in bed.

cach-dung-say-speak-tell-va-talk-trong-tieng-anh-3

     3, SPEAK

– Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng “truth” (sự thật).
E.g:
+ He is going to speak at the meeting. (Anh ấy sẽ phát biểu trong cuộc mít tinh).
+ I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Nhật Bản).

– Khi muốn “nói với ai” thì dùng “speak to sb” hay “speak with sb”.
E.g:
+ She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thầy giáo của chúng ta).

     4, TALK

– Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác “nói’. Thường gặp trong các kết cấu: “talk to sb” (nói chuyện với ai), “talk about sth” (nói về điều gì), “talk with sb” (chuyện trò với ai).
E.g:
+ What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).
+ He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).

     Qua một vài lưu ý trên, Trung tâm gia sư Tutor.vn hy vọng các bạn sẽ sử dụng đúng các từ trong từng ngữ cảnh riêng nhé.

     Để có thể học thêm nhiều ngữ pháp bổ ích, đầy đủ, các bạn hãy tìm hiểu thêm các tài liệu học tập khác hoặc đăng kí nhanh một khóa học gia sư tiếng Anh tại Trung tâm gia sư Tutor.vn nhé!

     Ngoài ra, khi đến với Trung tâm gia sư Tutor.vn, bạn còn có thể trau dồi thêm ngoại ngữ khác như: Tiếng Trung, tiếng Nhật… với các gia sư tiếng Nhật, gia sư tiếng Trung giỏi hàng đầu tại Hà Nội, TP HCM giảng dạy.

     Chúc các bạn học tốt!

Tài liệu học tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *