Đăng tuyển

  • Sư phạm
  • Nhanh nhẹn
  • Linh hoạt
  • Kiên trì
  • Phương tiện đi lại
  • Sự ổn định
  • Chứng chỉ đào tạo
  • Chứng chỉ tiếng anh
  • Truyền cảm
  • Chuyên môn cao
  • Nói
  • Trung thực
  • Chịu áp lực
  • Khả năng dạy nhiều người
  • Kỷ luật

Thông tin cụ thể.

File đính kèm

Tải file lên.( cho phép doc,pdf)

Địa chỉ/ Địa điểm làm việc.

 • Dùng gim để di đến địa chỉ của bạn.
Gọi tư vấn viên
Bản đồ