nguyen thi mai huong

Nguyễn Thị Mai Hương

nguyen thi mai huong

Họ và tên (*): Nguyễn Thị Mai Hương

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/04/1992

Quê Quán *: Vĩnh Phúc

Địa chỉ hiện tại*: Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Trường cấp 3*: THPT chuyên Vĩnh

Đại học ( khoa )*: Học Viện tài chính

Kinh nghiệm gia sư ( Thông tin về học sinh đã daỵ , kết quả học tập của hs đó ? ): Đã từng đi gia sư và từng có kinh nghiệm là trợ giảng trung tâm BST ở gần HVTC

Thành tích của gia sư*: ( điểm thi đại học từng môn, giải học sinh giỏi )

Khu vực có thê đi dạy* : Cầu Giấy

Môn dạy ( lớp đăng ký ):

Thời gian rảnh: 7-10h các ngày trong tuần

  Nguyễn Thị Hà